پاداش به تناسب عقل

شخصی عابد که سبب تحیر فرشته ای شد، به دلیل محرومیت از خرد، پاداش کمی دریافت کرد

شریکان در پاداش

پس از کشته شدن خوارج در جنگ نهروان، امام علی(ع) آیندگان را که پیرو او هستند، در پاداش این کار، ...

از هر دست بدهی از همان دست پس می‌گیری

عن ابی عبدالله علیه السلام : کان ابوذر رضی الله عنه یقول فی خطبته ... یا مبتغی العلم قَدَّم لمقامک ...