افتتاح رسمی پایگاه پیامبر رحمت به زبان انگلیسی در نیمه ماه رمضان

معاون فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث از افتتاح رسمی پایگاه پیامبر رحمت به زبان انگلیسی در نیمه ماه رمضان خبر ...

معرفی شخصیت پیامبر رحمت(ص) با روایتی جهانی

سبحانی نیا معاون فرهنگی هنری مؤسسه دارالحدیث: در دوره ای که توهین به بزرگان دین رواج یافته و شخصیت خاتم ...

راه اندازی سایت پیامبر رحمت

معاون فرهنگی هنری موسسه از رونمایی سایت پیامبر رحمت به نشانی www.prophetofkindness.com ، خبر داد.