طباطبایی و المیزان (پرسش­ ها و پاسخ­ ها)

طباطبایی براى قرآن كريم معناى تنزيلى و تأويلى قائل است و در تفسير الميزان مى ­كوشد با ...

پرسش و پاسخ‫های روایی قضیه حقیقیه یا خارجیه

بخشی از احادیث، به شیوه پرسش و پاسخ در منابع روایی انتقال یافته اند. در حجیت داشتن این روایات برای ...

سؤال زیاد

بعضی احادیث پرسش زیاد را مذمت کرده اند و برخی تمجید. چگونه میان آنها جمع شود؟

پرسش زیاد

بعضی احادیث، به پرسش زیاد سفارش می کنند و برخی، مذمت. چگونه میان آنها جمع می شود؟

از من بپرسيد

پيش از آن كه مرا از دست بدهيد، از من بپرسيد رسوايى كسى كه گفت: «از من بپرسيد» ، جز پيامبر ...

آداب پرسیدن

آنچه سزاوار است : ۱ خردورزى، ۲ پرسيدن براى دانستن، ۳ نيكو پرسيدن، ۴ رعايت حقّ تقدّم، ...

سؤال

پرسش چه ایرادی دارد که پیامبر(ص) فرموده است: اگر کسی باب سؤال را به روی خود باز کند، بابی از فقر ...

پرسشهايي درباره چند حديث

گاه در لابه لاى احاديث به روايت هايى برمى خوريم كه از ناحيه سند و دلالت, با پرسش هايى روبه ...