نکوهش پیاده روی

با اینکه پیاده روی یکی از بهترین ورزش هاست، چرا پیامبر(ص) سفارش به پیاده روی کم، کرده است؟
لِکلِّ شَیءٍ ...

کم راه رفتن

پیامبر اکرم(ص) فرمود: لِکلِّ شَی ءٍ حیلَةٌ، وحیلَةُ الصِّحَّةِ فِی الدُّنیا أربَعُ خِصالٍ: قِلَّةُ الکلامِ، و قِلَّةُ المَنامِ، و قِلَّةُ المَشی، ...