دل جوان نرم تر از دل پیر

وقتی که برادران یوسف به خطای خود نزد یعقوب اعتراف کردند و درخواست استغفار نمودند، یعقوب با تأخیر برایشان استغفار ...

جوانان و بزرگ سالان

توضیح حدیث زیر از امام صادق(ع) چیست؟ خَیرُ شُبّانِکم مَن تَشَبَّهَ بِکهولِکم، و شرّ کهولِکم مَن تَشَبَّهَ بِشُبّانِکم. بهترینِ جوانان شما ...

پیری زودرس

چه مواردی موجب پیریِ زودرس می شود؟