دنیای مؤمن و کافر

دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است

معناشناسی کفر و کافر در قرآن کریم

آیت الله محمدی ری شهری در تفسیر آیه ششم از سورۀ مبارکه بقره : ریشه کفر به معنای پنهان كردن ...

چرا هشدارهای قرآن برای کافران تاثیر ندارد؟

آیت الله محمدی ری شهری در تفسیر آیه ششم از سورۀ مبارکه بقره گفت: در این آیه تاکید شده است ...

090 ـ و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم

وَ مَنْ رَدَّ عَلَيْكُم فى أسْفَلَ دَرَكٍ مِنَ الْجَحيمِ

دعا براى مشركان و كافران و ستمگران

چرا دعا كردن براى مشركان و كافران ، شايسته نيست ؟ آنها هم انسان اند.

تخفیف مجازات کافران

چه دلایل نقلی، بر تخفیف مجازات کفاری که اعمال نیک با نیت خیر انجام می دهند، وجود دارد؟