تحقیق «کامل الزیارات» ثمره ۲۷ سال کار حدیثی‌ام است

جعفری با بیان اینکه تصحیح و تحقیق كتاب «كامل الزيارات» ابن قولويه قمي ثمره ۲۷ سال کار حدیثی‌ام است، گفت: ...

کامل الزیارات ـ منبع عاشوراپژوهی

مؤلف کامل الزیارات، مطابق با عنوان انتخابی خود، به زیارت ها و بویژه زیارت امام حسین(ع) پرداخته و بیش از ...

کامل الزیارات

مجموعه احادیث در مورد زیارت ها

بررسی سندی زیارت عاشورا

زیارت عاشورا چهار طریق اصلی دارد که سه مورد از آن به امام محمدباقرR و دیگری به امام صادقR می‌رسد. ...