كنيه های امام علی(ع)

امام علی(ع) چه کنیه هایی دارد؟

كنيه های امام علی(ع)

امير مؤمنان ، كنيه هاى متعدّدى داشته كه مشهورترين آنها «ابو الحسن» است .

نقد و تحلیلی بر روایات منشأ پیدایش کنیه «ابو تراب»

یکی از کنیه‌های امیرالمؤمنین علی (ع)، «ابو تراب» است که مطابق روایات مربوط، آن حضرت، اول بار توسط نبی مکرّم ...