12 - حدیث نت https://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[شناخت کلیدواژه های سیاسی بیانیه گام دوم و تطبیق آن با واژگان معادل قرآنی و حدیثی]]> http://https:/www.hadith.net/post/76460/شناخت-کلیدواژه-های-سیاسی-بیانیه-گام-دوم-و-تطبیق-آن-با-واژگان 12 <![CDATA[حوزه واژگانی «احساس تنهایی» در قرآن كریم و مقایسه آن با تعابیر روان‌شناختی]]> http://https:/www.hadith.net/post/76461/حوزه-واژگانی-احساس-تنهایی-در-قرآن-كریم-و-مقایسه-آن-با-تعاب 12 <![CDATA[گزارشی از پایان‌نامه «مدیریت مواجهه با استکبار بر پایه آموزه‌های قرآن و حدیث»]]> http://https:/www.hadith.net/post/76459/گزارشی-از-پایان-نامه-مدیریت-مواجهه-با-استکبار-بر-پایه-آموزه 12 <![CDATA[نقش ادبیات عرب در خوانش واژگان حدیث با تطبیق بر حدیث «اَبخَلُ النّاسِ بِعَرضِهِ اَسخاهُم بِعِرضِه‏»]]> http://https:/www.hadith.net/post/76458/نقش-ادبیات-عرب-در-خوانش-واژگان-حدیث-با-تطبیق-بر-حدیث-ا-بخ-ل 12