مهدی خسروی سرشکی

متولد 1352 است. دارای مدرک تحصیلی سطح دو حوزه و کارشناسی ارشد در رشته ی فلسفه دین است. وی (با قبولی کتبی و شفاهی پایۀ دهم حوزه و چهار نوبت مصاحبه خارج فقه و اصول) سابقه ی حضور در دروس آیات عظام: منتظری، محمد فاضل لنکرانی، تبریزی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی را در پرونده ی علمی خود دارد.
از سال 1377 تا 1392 در مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث به فعالیت علمی و اجرایی اشتغال داشته است. از جمله فعالیت های او در این مؤسسه عبارت است از: 
1. کمک ویراستار و مدیر اجرایی فصل نامه «علوم حدیث»: از سال 1377: ش 9 ـ 15
2. مدیر اداری مرکز تحقیقات دارالحدیث: 79 ـ 83
3. دبیر بخش اجتماعی و همکار در مجله «حدیث زندگی» (ویژه جوانان): 83 ـ 87: ش 18 ـ 45
4. مدیر کانون حدیث: 84 ـ 85
5. سردبیر نشریه خبری «محدّث» (آستان عبدالعظیم و مؤسسه دارالحدیث): 88 ـ 92 (50 شماره)
6. دبیر تحریریه خبرنامه همایش بزرگداشت آیة الله مشکینی (3 شماره)
7. مسئول دفتر پژوهش پژوهشکده علوم و معارف حدیث: 90 ـ 91
8. مدیر طرح «شناخت نامه قرآن» (4 جلد) در سال آخر: 91
9. نگارش کتاب «114 پرسش و پاسخ قرآنی» (ویژه جوانان) بر اساس کتاب «شناخت نامه قرآن»: 92
 
عنوان های برخی مقالات او عبارت است از:
ـ «نقل¬های حدیث غدیر در منابع روایی قرن سوم و چهارم»، علوم حدیث، ش 7، ویژه نامه غدیر.
ـ «معیارهای دینی در زندگی با دیگران»، حدیث زندگی، ش 24.
ـ «فرهنگ در جهان بدون مرز»، حدیث زندگی، ش 25.
ـ «دین و مسائل نو»، حدیث زندگی، ش 28.
ـ «حدیث کار»، حدیث زندگی، ش 30.
ـ «نسبت دین و عدالت»، حدیث زندگی، ش 31.
ـ «دختران و همسران پیامبر»، حدیث زندگی، ش 32.
ـ «و خداوند حوّا را آفرید (اهمّیت و آثار و نتایج ازدواج)»، حدیث زندگی، ش 33.
ـ «شادکامی با سلامتی، کامل می¬شود»، حدیث زندگی، ش 41.
ـ «طبّ سنّتی و پزشکی امروز»، حدیث زندگی، ش 44.
 
از دیگر فعالیت های او عبارت است از:
1. دبیر بخش معارف دوره جدید ماه نامه «پاسدار اسلام»: بهمن 88 ـ اردی¬بهشت 89
2. دبیر بخش اجتماعی ماه نامه «مهیار» ویژه جوانان (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی): 90 ـ 92 (آخرین شماره)
3. دبیر بخش علمی ماه نامه «دوست نوجوانان» (وابسته به مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی): 93 ـ 9۷
4. دبیر بخش علمی ماه نامه «دوست کودکان» (وابسته به مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی): ۹۷
5. نویسندگی و ویرایش در سایت «ویکی شیعه»: ۹۶ و ۹۷


 مهدی خسروی سرشکی