نعمت الله صفری فروشانی

 تحصیلات 1. تحصیلات حوزوی * ورود به حوزه علميه قم در سال 1355؛ * تحصيل در حوزه‌هاى علميه شهرهاى: اصفهان و قم؛ 9 سال درس خارج آیات عظام آقایان: مؤمن، اسماعیل‌پور، وحید خراسانی، مکارم شیرازی و جوادی آملی.

 2. تحصیلات دانشگاهی * كارشناسى ارشد (M.S) رشته الهيات و معارف اسلامی از دانشگاه تربيت مدرس قم؛    - عنوان پايان نامه: «غاليان؛ كاوشى در جریان‌ها و برآیندها تا قرن چهارم هجرى»، تاریخ دفاع: 1374؛ * دكترى (Ph.D) رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامى از دانشكده الهيات دانشگاه تهران؛    - عنوان رساله: «ارزيابى منابع مكتوب اماميه درباره زندگانى ائمه از آغاز تا پايان نيمه اول قرن پنجم هجرى»، تاريخ دفاع: 1385.


 نعمت الله صفری فروشانی