تاريخ

تاريخ در کلام امام علی سلام الله علیه 1 اهتمام امام به دانش تاريخ، 2 تأكيد امام بر پندگيرى از تاريخ
 4376

تیراندازی

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :محبوبترين سرگرمى [بندگان ]نزد خداوند متعال ، اسب سوارى و تيراندازى است .
 5351

تهمت

 3465

تجسس

 7501

توبه

ـ تشويق به توبه ـ مقام توبه گر ـ نشانه توبه گر ـ پذيرش توبه ـ تا كِى توبه پذيرفته مى شود؟ ـ پشيمانى ، (نوعى) توبه است ـ اعتراف حقيقى به گناه ـ پايه هاى توبه ـ انواع توبه ـ توبه نصوح (و خالصانه) ـ به تأخير افكندن توبه ـ آسان تر از توبه ـ پرده پوشى خداوند نسبت به توبه گر ـ تبديل بدى ها به خوبى ها
 12495
صفحه از 2
تعداد موارد : 17