رساله حقوق  1581
رساله حقوق

حدیثی از امام سجاد(ع) درباره پنجاه حق که بر عهده انسان است؛ همچون حق خدا، پیشوایان، اعضای بدن، خویشاوندان و اعمالی مانند نماز، روزه، حج، قربانی و صدقه. قدیمی‌ترین منابع این حدیث، تُحَف‌ُ العقول، تألیف ابن‌شُعبه حَرّانی (درگذشت ۳۸۱ق) و سه کتاب شیخ صدوق (درگذشت ...

شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (11)  2502
شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (11)

دعای روز عرفه

شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (10)  1714
شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (10)

دعای روز عرفه

شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (9)  2693
شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (9)

دعای روز عرفه

شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (8)  2163
شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (8)

دعای روز عرفه

شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (7)  4623
شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (7)

دعای روز عرفه

شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (6)  4381
شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (6)

دعای روز عرفه

شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (5)  5279
شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (5)

دعای روز عرفه

شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (4)  5230
شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (4)

دعای روز عرفه

شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (3)  5060
شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (3)

دعای روز عرفه

شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (2)  6073
شرح دعای 47 صحیفه سجادیه (2)

دعای روز عرفه

شرح دعای 47 صحیفه سجادیه  6100
شرح دعای 47 صحیفه سجادیه

دعای روز عرفه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (5)  6206
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (5)

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (4)  6085
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (4)

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

صفحه از 37
تعداد موارد : 515