بازدید : 2615

پنداره نحوست ماه صفر

چکیده : روایت بشارت دادن به خروج از ماه صفر در مجموعه­‌های روایی شیعه نقل نشده و تنها در دو - سه کتاب معاصر آمده است. هیچ کدام از این کتاب­ها سندی برای آن ذکر نکرده و منبع حدیثی کهن یا معتبری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
بازدید : 3285

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محسن موسوی
بازدید : 3388

بازشناسی شخصیت «اسماعیل بن ابی زیاد سکونی»

چکیده : یکی از روایانِ پرتکرار در مجموعۀ کتاب های رواییِ شیعه، اسماعیل بن ابی زیاد سکونی است، که با وجود توثیق شیخ طوسی و اشاره به عامیمذهب بودن وی، فقها و رجالیون دربارۀ او بحث و اختالف داشته، سه نظر متفاوت: عامی ثقه، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین محققیان
بازدید : 5191

نویسنده :

 پديدآورنده : علی انجم شعاع
بازدید : 4307

مدارا و نقش آن در تحکیم و رشد خانواده

چکیده : مدارا، به خصوص بین همسران، نقشی کلیدی در کاهش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری و افزایش امید و ایجاد محیطی آرام و امن در خانواده دارد. هدف این پژوهش تبیین نقش مدارا در استحکام بنیان خانواده است. این نگاشته با تمرکز بر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی توحیدی نژاد
بازدید : 3395

بررسی شخصیت و احوال عبدالله بن جعفر حمیری

چکیده : «ابو عباس عبدالله بن جعفر حمیری» از برجسته ترین راویان قمی و از اصحاب عسکریین علیهِما السَّلام به شمار می رود.182 روایت در کتب اربعه و حضور در انتقال تراث 141 نفر از صاحبان آثار شیعه، گویای نقش پر رنگ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی رضا بهرامی