737 - صلاح و سلامت قلب  3254
737 - صلاح و سلامت قلب

وَ اجعَلني... مِن صالِحِی العِبادِ. در جلسه قبل، روایتی را از امام صادق(علیه‌السلام) خواندیم که در آن به این نکته مهم توجه داده شده بود ...

736 - اصلی‌‌ترین عامل صلاح قلب  1420
736 - اصلی‌‌ترین عامل صلاح قلب

وَ اجعَلني... مِن صالِحِی العِبادِ. مهم‌ترین عامل فساد قلب، پیروی از هوای نفس است. پیروی از خواسته‌ها موجب آلوده شدن دل می‌گردد تا جایی که ...

735 - اصلی‌ترین عامل فساد قلب  1568
735 - اصلی‌ترین عامل فساد قلب

وَ اجعَلني... مِن صالِحِی العِبادِ.، مرا از بندگان صالح خود قرار بده، اشاره شد که «صَلاح» در مقابل «فَساد» و «طَلاح» است. عامل اصلی فساد ...

734 - بنده صالح خدا شدن  1629
734 - بنده صالح خدا شدن

وَ اجعَلني... مِن صالِحِی العِبادِ. در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند سبحان می‌خواهیم که مرا از بندگان صالح خود قرار بده. ...

733 - کیفر مُرشدنماها  1060
733 - کیفر مُرشدنماها

«وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌.» آخرین مطلب در توضیح این فراز نورانی از دعای مکارم عبارت است از کیفر مرشد و عالم بی‌عمل. در روایتی ...

732 - ویژگی مُرشدنماها  1334
732 - ویژگی مُرشدنماها

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. خطر کسانی که مدعی ارشاد مردم هستند، ولی خود به آنچه ارشاد می‌کنند، عمل نمی‌کنند. بدتر از عالم ...

731 - خطر مُرشدنماها  1116
731 - خطر مُرشدنماها

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در مقابل مرشد عامل، مرشد بی عمل است. چنین شخصی چه در لباس روحانیت باشد چه در غیر آن در ...

730 - ویژگی‌های مرشد کامل  1488
730 - ویژگی‌های مرشد کامل

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در بحث بالاترین مراتب ارشاد و کامل‌ترین راهنما و مرشد اشاره شد که بالاترین مراتب ارشاد، اختصاص به خداوند سبحان ...

729 - خداوند سبحان، مرشد حقیقی  951
729 - خداوند سبحان، مرشد حقیقی

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. یکی دیگر از نکات قابل توجه در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق این است که برترین و ...

728 - نشانه‌های هدایتگران به راه درست  1165
728 - نشانه‌های هدایتگران به راه درست

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. یکی از روایاتی که می‌توان از آن در تبیین این جمله از دعای نورانی مکارم الاخلاق کمک گرفت، این روایت ...

صفحه از 66
تعداد موارد : 658