بازدید : 7499

مؤلفه های مدیریت اقتصادی امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه

چکیده : یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی در جامعه اسلامی، بهره گیری از مدیریت شایسته و کارآمد است. این مدیریت در نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر مبانی و مؤلفه هایی است که سیره و سخن امیرمومنان(علیه السلام)یکی از بهترین منابع شناسایی و استخراج آنهاست. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی گلستانی
پديدآورنده : مریم شجاعی حقیقی
بازدید : 4047

نگاه فقه الحديثي به روايات «نواقص العقول»

چکیده : برخی روايات اسلامی، زنان را نواقص العقول توصیف کردهاند، اين روايات با برداشتها و برخوردهای متعددی مواجه شده است، وموجب برانگیختن جدالی درعرصههای علمی شده اند؛ و نوشته های متعددی، در قالب های مختلف پیرامون اين موضوع نوشته شده است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حیدر عبد الکریم مسجدی
بازدید : 3094

نقد متنی و محتوایی احادیث و نقش آن در توثیق و تضعیف راویان

چکیده : حدیث به عنوان یکی از منابع معارف اسالمی در سیر تاریخی خویش، متحمّل آسیب هایی شده که در اعتبار آن اثرگذار است. نقد روایات از حیث سند، منبع، متن و محتوا، برای مقابله با این آفتها و تامین اعتبار متون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر خدّامیان آرانی
بازدید : 3747

اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی

چکیده : یکی از راه های اعتبارسنجی کتب حدیثی، بررسی منابع آنهاست. شیخ صدوق و شیخ طوسی منابع کتب خویش را ذکر کرده اند؛ اما کلینی چنین تصریحی ندارد و در اسناد کتاب الکافی هم، الفاظی که دلالت بر انتقال این مجموعه به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد قربانی
بازدید : 2852

گرگور شوئلر و اعتبارسنجی روایات سیره نبوی

چکیده : گِرِگور شوئلر(Schoeler Gregor) از پژوهشگران معاصر غربی در تاریخ اسلام و حدیث است که آثاری از وی در تاریخ حدیث به چاپ رسیده است. از جمله ی این آثار میتوان به نوشته های او درباره ی آغاز نگارش در اسلام و فرآیند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد موسوی مقدم
بازدید : 3082

اعتبار سنجی و فقه الحدیث آخرین توقیع

چکیده : در آخرین توقیع منسوب به امام عصر (عج) چنین عبارتی به چشم میخورد: « سَیَأْتِی شِیعَتِی مَنْ یَدَّعِی الْمُشَاهَدَةَ أَلَا فَمَنِ ادَّعَى الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّفْیَانِیِّ وَ الصَّیْحَةِ فَهُوَ کَاذِبٌ مُفْتَرٍ» ( کسانی از شیعیان میآیند که ادعای مشاهده کنند، آگاه باشید ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود کریمیان