بازدید : 2672

بررسی ساختار گذرایی در خطبه بیست وهفتم نهج البلاغه بر اساس فرانقش تجربی نظریه نقش گرا

چکیده : این مطالعه به بررسی ساختار گذرایی خطبه بیست وهفتم نهج البلاغه بر اساس فرانقش تجربی نظریه نفش گرا پرداخت.ابتدا تمامی بندهای خطبه تجزیه شده و نوع فرایند ، تعداد مشارکین و نقش هر مشارک درهر بند مشخص شد. بیشترین بسامد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدعلی عرب زوزنی
پديدآورنده : محمد رضا پهلوان نژاد
بازدید : 3173

اقناع مخاطب در نهج البلاغه

چکیده : اقناع، فرایندی است که در راستای تغییر نگرش مخاطب انجام می‌گیرد و اندیشۀ او را در جهت اهداف مورد نظر به تکاپو و تفکر وا می‌دارد. در این فرآیند از فنون و شیوه‌های مختلف استفاده می‌شود. از آنجا که در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا کرم پور
پديدآورنده : ولی الله حسومی
پديدآورنده : حسین خاکپور
بازدید : 1859

نظریه ای در باب مشروعیّت (بازخوانی نهج البلاغه از منظر مفهوم حقّ)

چکیده : بحث از مشروعیت همواره از بنیادی ترین پرسشها در قلمرو اندیشه سیاسی بوده است. مقاله پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان با تعمق در یکی از شاخص ترین متون اندیشه یِ تشیع(نهج البلاغه)، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : تورج رحمانی
پديدآورنده : یدالله هنری لطیف پور
بازدید : 1392

پژوهشنامه نهج البلاغه شماره 9

چکیده : فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهشنامه نهج البلاغه" دوره انتشار : فصلنامه صاحب امتیاز : دانشگاه بوعلی سینا مدیر مسئول : مسیب یارمحمدی واصل سر دبیر : سیدمهدی مسبوق هیئت تحریریه :علی باقر طاهری نیا، قدرت الله نیازی، مسیب یارمحمدی واصل دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار ...

نویسنده :

 
بازدید : 2505

سیاستِ دوستی، در گفتمان علوی

چکیده : یکی از بحث های مهم در اندیشه سیاسی جوهر و ذات سیاست است. از این منظر در تاریخ اندیشه سیاسی به سیاست به مثابه ژانوسی دوچهره نگریسته شده است: ذات سیاست در یک نگاه، نه حکمرانی بلکه به معنای «دشمنی» ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمد الله اکوانی
بازدید : 2718

شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان در نهج البلاغه

چکیده : یکی از منازعاتی که از گذشته تا کنون بین سازمان و کارکنان وجود داشته ، چگونگی تلفیق و همسویی بین اهداف فردی کارکنان و سازمان است. زیرا در صورت عدم همسویی ، سازمان در تحقق اهدافش با مشکل مواجه شده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : لطف الله فروزنده دهکردی
پديدآورنده : علیرضا علی‌احمدی
پديدآورنده : محمد علی سرلک
پديدآورنده : هادی مولودیان
بازدید : 2899

جلوه هایی از ایجاز حذف در خطبه های نهج البلاغه

چکیده : نهج البلاغه طراز فصاحت و پیرایه ی بلاغت، آبشخور آشنایی زدایی های ادبی و سرچشمه معانی والای انسانی است.امیرالمومنین به منظور رعایت بلاغت در سخن خویش، از شگردهای مختلف بلاغی ازجمله ایجاز حذف خواه در حرف وخواه در کلمه و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : غلامعباس رضایی هفتادری
پديدآورنده : حسین الیاسی