گسترش فرهنگ پژوهش در حوزه ی حدیث و علوم وابسته به آن با انتشار نشریه «حدیث و اندیشه» به صورت نیم سال نامه. دانشگاه قرآن و حدیث وابسته به مؤسسه علمی ...

پایگاه اینترنتی دانشگاه قرآن و حدیث اطلاع رساني فعاليت ها و معرفي گسترده دانشگاه قرآن و حديث به همراه معرفي استادان،‌ دانشجويان و رشته هاي تحصيلي با بخش مختلف پژوهشي و ...

پایگاه عرضه محصولات الکترونیکی دینی «پایگاه عرضه محصولات الکترونیکی دینی» محلی برای دستیابی سریع و آسان به محتوای الکترونیکی علوم اسلامی، در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی طبقه‌بندی شده یا منابع آموزشی ...

پرديس تهران -  دانشگاه قرآن و حدیث، شعبه تهران اطلاع رساني فعاليت ها و معرفي گسترده پرديس تهران دانشگاه قرآن و حديث به همراه معرفي استادان،‌ دانشجويان و رشته هاي تحصيلي در باره ...

نشریۀ الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث برای ایجاد بستر مناسب برای بازتاب تلاش‌های پژوهشی دانشجویان و دانش‌پژوهان در علوم تخصّصی قرآن و حدیث و پروراندن استعدادهای نهفته در این حوزه ...

پایگاه اینترنتی مرکز آموزش الکترونيک دانشگاه قرآن و حدیث معرفي و  ارائه دوره هاي آموزشي مجازي علوم و معارف حديث در فضاي مجازي به همراه معرفي بخش ها، زير مجموعه ها،‌رشته ها، ...