بازدید : 3826

پژوهش نامه علوی

چکیده : دوفصلنامه وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نویسنده :

 مرتبط با : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدير مسئول و سردبير : علی‌رضا میرمحمد
مدير اجرايى : رکسانه شاکری
بازدید : 736

واکاوی استراتژی سکوت براساس آموزه های نهج البلاغه

چکیده : هدف: امروزه سکوت تنها در سطح سازمان مطرح نبوده، بلکه می‌توان در سطح گسترده‌ای همچون جامعه مورد بررسی قرار داد. هدف از نگارش پژوهش حاضر، استخراج الگوی استراتژی سکوت براساس آموزه‌های نهج‌البلاغه است. روش: این پژوهش از حیث هدف، جزء تحقیقات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حکاک
پديدآورنده : میثم جعفری
پديدآورنده : مهدیه ویشقی
بازدید : 803

واکاوی تناقض انطباق «غَریّ» (محل دفن حضرت علی علیه السلام) با طور سیناء

چکیده : حداقل ده بار از واژه «طور» در قرآن سخن به میان آمده است و قداست آن را یاد آوری می‌نماید که همین موجب اهمیت حوادث واقع شده در آن می‌گردد. اما گذشته از مفهوم آیات و اهمیت آن، احادیثی از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیده سمیه خاتمی
پديدآورنده : سید جواد خاتمی
بازدید : 785

واکاوی نقادانۀ روش ماریا دکاک در فهم حدیث غدیر

چکیده : پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی فصل دوم از کتاب «جامعۀ کاریزماتی: هویّت شیعه در صدر اسلام» و نقد روش مؤلفش، ماریا دکاک در فهم حدیث غدیر می‌پردازد. روش فهم وی دارای برخی نقاط قوت مانند اهتمام بر استفاده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهیار خانی مقدم
بازدید : 805

روایت «گمانه‌زنی منع نبوی از خلافت علوی» در سنجة نقد

چکیده : در متون کهن روایی اهل‌سنت، روایتی به این مضمون گزارش شده است که در روزهای آخر زندگانی پیامبر(ص)، عباس بن‌عبدالمطلب از امام علی (ع) می‌خواهد که به نزد پیامبر (ص) رفته تا دربارة جانشین ایشان بپرسند؛ امّا ایشان امتناع ورزیده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا خراسانی
پديدآورنده : محسن دیمه کارگراب
بازدید : 923

شناخت شخصیت امیرالمومنین علی(ع) بر مبنای خودپندارۀ ایشان در نهج البلاغه استراتژی تئوری داده بنیاد متنی

چکیده : شناخت نگرشها و تصورات هر فرد درباره خود که با اصطلاح «خودپنداره» مطرح میشود، به عنوان سازهای روانشناختی و بنیادی در سبک زندگی، تاثیر زیادی در رشد و سازندگی فکری و اجتماعی انسان و تعلیم و تربیت او دارد. به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حسین زاده
پديدآورنده : اصغر کریمی رکن آباد
پديدآورنده : یاسر رضاپور میرصالح
پديدآورنده : محمد اخوان
بازدید : 731

باز شناخت اندیشۀ اقتصادی امام علی (علیه السلام) در مصرف

چکیده : مقاله حاضر با عنوان "باز شناخت اندیشه اقتصادی امام علی (علیه السلام) در مصرف" با هدف کشف و توصیف سیره اقتصادی حضرت در حوزه مصرف می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رمضان محمدی
پديدآورنده : لیلا همایون فرد
بازدید : 839

سیرۀ عملی امام علی (ع) در زمان پیامبر (ص) در صحیح بخاری و مسلم؛ (نقد و تحلیل روایات)

چکیده : امام علی(ع)، یکی از شخصیت‌های تاثیرگذارِ جهان اسلام است که نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری اسلام و حکومت اسلامی داشت. بررسی شخصیت و سیره ایشان، می‌تواند بیانگر نقش ایشان در دوران حیاتی اسلام باشد. این مقاله، سیره امام علی(ع) را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کاوس روحی برندق
پديدآورنده : علی احمدی
بازدید : 576

شناسایی و تبیین مولفه های توسعه و پیشرفت اقتصادی در سیرۀ اهل بیت (علیهم السلام) با رویکرد فازی (مطالعۀ موردی کتاب مفاتیح الحیاه)

چکیده : یکی از مسائل مهم بسیاری از کشورهای مسلمان دستیابی به الگویی مطابق با پیش‌فرض‌های مذهبی و فرهنگی کشورها برای توسعه و پیشرفت می‌باشد. از آنجایی که اسلام نگاهی متفاوت به انسان و خواسته‌های او دارد، در بسیاری از مسائل دستورالعمل‌های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اصغر سعد آبادی
بازدید : 573

کاربست دوگانه نظریه انسجام و تحلیل محتوای کیفی در تحلیل متن‏محور خطبه‏های جهادی امام علی (ع)

چکیده : متن خطبه‏های امام علی (ع) در مواجهه با مخالفین، افزون بر بعد زیباشناختی ساختار زبان، مشتمل برابعاد معرفتی و پیرامتنی مهمی‏در لایه زیرساخت آن است. در این پژوهش تلفیقی از دو روش تحلیل محتوای کیفی و نظریه انسجام هالیدی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نازی قنبری پریخانی
پديدآورنده : علی باقر طاهری نیا
صفحه از 16
تعداد موارد : 156