بازدید : 1568

سرمقاله سفینه - 53

چکیده : اختیار انسان در تصمیم‌ها و کارهایش فطریِ انسان است. یعنی به اندک توجّه بر خودش و کارهایش آن را می‌یابد. انسان به روشنیِ درون می‌بیند که اگر آفریدگارش او را به کاری وادارد و آنگاه او را بر آن کار ...

نویسنده :

 
بازدید : 1630

ارتباط علم پیشین و اختیار عباد در آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی

چکیده : ارتباط میان علم پیشین الهی با حریّت بندگان، موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته می­شود. نگارنده، ابتدا دیدگاه برخی از فیلسوفان مانند فارابی، ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا و نیز برخی از عرفا را مورد نظر قرار داده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس شاه منصوری
بازدید : 1729

تباین علم خداوند با علوم مخلوقی؛ تنها راه حلّ اشکال جبر برخاسته از علم پیشین الهی

چکیده : علوم بشری و مخلوقی، در اصل شکل‌گیری و علم شدنِ خویش، همواره محتاج و وابسته به معلوم‌اند. این مطلب، لوازم و تبعاتی نظیر تأخّر و تأثّر علم از معلوم و تابعیّت نسبت به آن را به ‌دنبال خواهد داشت. فلاسفه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علیرضا رحیمیان
پديدآورنده : سعید رحیمیان
بازدید : 1562

وقفة نقدیة مع زیارة الجامعة

چکیده : این مقاله زیارت جامعه کبیره را که از ناحیة امام هادی ع صادر شده، از جهت ادبی و بلاغی بررسی می‌کند. معنای لغوی زیارت، تحیت و سلام، علّت ورود صیغه‌های جمع در زیارت جامعه، تحلیل نقدی، اقتباس عبارات زیارت از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید خلیل باستان
بازدید : 1968

منبع‌شناسی بداء و موضوع‌های مرتبط با آن

چکیده : «بداء» از ریشه «ب د و» به معنای آشکار شدن و ظاهر شدن است و در اصطلاح به معنای «تغییر دادن تقدیرات توسط خداوند، به سبب برخی وقایع و حوادث و شرایط خاص» می باشد. از آنجا که «بدا» یکی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهره اخوان مقدم
پديدآورنده : سید مجید نبوی
بازدید : 1679

عدل الهی و مسائل مربوط به آن در میراث تفسیری مدرسه امامیه بغداد

چکیده : در طول سال‌های رشد و بالندگی علوم اسلامی، کلام و تفسیر هم همچون دیگر علوم اسلامی در مدارس مختلفی رشد یافته و کامل شده‌اند. از این میان مدرسه بغداد به ویژه در قرن چهارم و پنجم هجری به جهت حضور ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس همامی
پديدآورنده : سمیه خلیلی آشتیانی
بازدید : 1745

بررسی شواهد منتقله بودن و نااستواری روایت خنده حام بن نوح در تفسیر مجمع‌البیان

چکیده : نوشتار پیش رو پژوهشی است درباره یکی از مصادیق روایات معروف به "منتقله" که به مسأله خندیدن حام به پدرش نوح اختصاص دارد. اکثر دانشمندان اهل تسنن روایت خنده حام بن نوح را بدون تحلیل، نقل نموده‌اند. شیخ طبرسی گرچه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کامران اویسی
پديدآورنده : سید رضا مؤدب
بازدید : 1681

بررسی نامة امام هادی (ع) به اهالی اهواز از دیدگاه روش‌شناسی کلامی

چکیده : اهل بیت: ضمن ردّ اعتقاد به جبر و تفویض در افعال اختیاری انسان، دیدگاه خود را با عنوان امرً بین الامرین یا منزلة بین المنزلتین مطرح نموده‌اند. یکی از متون مکتوب در این زمینه، نامة گهربار امام هادی7 در پاسخ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدمهدی کرباسچی
پديدآورنده : گیتا حرّی رضایی