بازدید : 1359

بررسی سبک شناختی خطبة همام

چکیده : خطبة هَمّام یکی از خطبه­های بلند اخلاقی و تربیتی نهج‌البلاغه است که در آن صفات متقین به تفصیل بیان شده است. تحلیل این خطبه از دیدگاه سبک­شناسی به منظور واکاوی اسلوب بلیغ و فصیح امام علی (ع) اهمیت دارد. این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حجت رسولی
پديدآورنده : ولی امیدی پور
بازدید : 1349

رهیافتی نو بر ترجمه‌های نهج‌البلاغه در پرتو تحلیل مؤلفه‌های معنایی واژگان

چکیده : از جمله شیوه­های جدید دستیابی به معانی واژگان که از زمان پیدایش آن در دانش معنی­شناسی دیری نمی­گذرد، فرآیند تجزیه و تحلیل مؤلفه­های معنایی واژگان است. در این روش، برای پی بردن به ماهیّت دقیق و همچنین تفاوت­های معنایی بین ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول فتحی مظفری
پديدآورنده : سیدمهدی مسبوق
پديدآورنده : مرتضی قائمی
بازدید : 1364

تحلیل و نقد شبهۀ وجود اصطلاحات فلسفی - حکمی در نهج‌البلاغه

چکیده : «نهج‌البلاغه» مجموعه‌ای است از سخنان گهربار امیرالمؤمنین علی(ع) که توسط مرحوم شریف رضی در سال 400 هجری گردآوری و تدوین شد و از بدو پیدایش تاکنون به دلیل مضامین ذی‌قیمت و مفاهیم گران‌سنگ خود، توجه بسیاری از دانشمندان مسلمان و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حاجی خانی
پديدآورنده : سعید جلیلیان
بازدید : 1185

تصریح، تبیین و شرح کوتاه درون متنی در ترجمۀ فیض‌الاسلام از نهج‌البلاغه

چکیده : ترجمه و تفهیم نهج­البلاغه به عنوان مهم­ترین متن دینی بعد از قرآن از اهمیت بالایی برخوردار است و مترجمان زیادی تاکنون به ترجمۀ آن پرداخته­اند که هر کدام شیوۀ خاص خود را داشته­اند. بررسی و کشف ویژگی­های خاص هر ترجمه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : صادق سیاحی
پديدآورنده : محمود آبدانان مهدیزاده
پديدآورنده : معصومه تراوش
بازدید : 1102

مؤلفه‌های عقلانیت سیاسی مردم بر اساس نظام حق و تکلیف در نهج‌البلاغه

چکیده : عقلانیت، حاکمیت عقل و منطق انسانی در سازماندهی روابط اجتماعی است و عقلانیت سیاسیِ مبتنی بر حق و تکلیف، باور مبتنی بر خِرد مردم به تعامل سازنده و مفید با زمامدار و جامعه سیاسی در چارچوب ادای حقوق و ایفای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود کریمی
پديدآورنده : علیرضا دل افکار
پديدآورنده : رضا جعفری
بازدید : 1053

واکاوی مفهوم سرمایۀ روان‌شناختی در پرتو نهج‌البلاغه (تطابق، تمایز و رهنمودها)

چکیده : به لحاظ اهمیت سرمایۀ روان­شناختی در زندگی فردی و سازمانی انسان­ها، با بهره­گیری از گنجینۀ گهربار نهج­البلاغه و کلام حضرت علی(ع)، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی نظریۀ سرمایۀ‌ روان‌شناختی و ابعاد آن (خودکارآمدی، امید، خوش­بینی، تاب­آوری)، پرداخته ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عادل زاهد بابلان
پديدآورنده : سیدمحمد سیدکلان
پديدآورنده : حسن احمدی
بازدید : 1279

واکاوی مسائل مرگ و زندگی در نهج‌البلاغه بر اساس نظریۀ تقابل‌های دوگانه در ساختارگرایی

چکیده : تقابل­های دوگانه اساساً در هر متنی قابل رؤیت می­باشد و هماره بین سلسله­مراتب مرکز یک متن و حاشیة آن، این تقابل برقرار است. به‌عبارتی در برخی از متون، یک عنصر با بار مثبت یا منفی در مرکز قرار می‌گیرد (مثلاً ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی رضا کمالی بانیانی
پديدآورنده : حمید آریان
پديدآورنده : مهرداد اکبری گندمانی