بازدید : 3150

فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث

چکیده : نشریه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» در بهار سال 1382 شروع به کارکرد و از شماره ی دوم حایز رتبه ی علمی - پژوهشی شد. و بر اساس نامه ی ارسالی از دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور به شماره ی ...

نویسنده :

 صاحب امتياز : معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)
مدير مسئول : پروین بهارزاده
سردبير : فتحیه فتاحی زاده
مدير اجرايى : زهرا مردانی
بازدید : 686

سبک‌شناسی سوره احقاف با محوریت سبک ابهام

چکیده : سبک‌شناسی قرآن کریم یکی از علوم جدید قرآنی متخذ از زبان‌شناسی است. سبک‌شناسی، مطالعه سبک‌های ساختی، آوایی و معنایی یک متن است. این علم انواع سبک‌های بیانی قرآن کریم را مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این نوشتار یکی از ابعاد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : پرویز آزادی
بازدید : 650

نگاهی نو به «اُمّیّت نبیّ»

چکیده : پیامبر اکرم (ص) پس از دوران فترت در اجتماعی جاهلی و فرورفته در عصبیت‌های قومی و تفاخرهای نژادی مبعوث شد؛ پیامبری «اُمّی» که هم خاتم پیامبران بود و هم مأمور پایان دادن به جاهلیت و اُمّیّت با معجزه‌ای از جنس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالفضل خوش منش
پديدآورنده : مرضیه پوران
بازدید : 551

پژوهشی دربارۀ زبان جنسیّت‌زدۀ عربی و بازنمایی آن در قرآن

چکیده : بررسی زبان قرآن کریم از دریچۀ جنسیت، یکی از رویکردهای نوین در مطالعات زبان‌شناختی قرآن پژوهان معاصر است. در پژوهش حاضر، شاخص‌های زبان جنسیّت‌زده عربی و نمود آن در زبان قرآن بررسی شده است. زبان جنسیّت گرا، زنان و مردان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مریم خیری
پديدآورنده : شهریار نیازی
پديدآورنده : مژگان سرشار
بازدید : 695

قراینی در بازشناسی مرجع ضمیر در اسناد ضمیری الکافی

چکیده : بهترین کتاب در حدیث شیعه، کتاب گران‌سنگ الکافی نوشته محمد بن یعقوب کلینی است که دارای گونه‌های گونه‌گونی از اسناد است. مانند: سند عادی، تحویلی و ... از مهم‌ترین و پرشمارترین این گونه‌ها، سند ضمیری است (1097سند) که به دو ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی دلبری
پديدآورنده : علی اکبر حبیبی مهر
بازدید : 694

واکاوی عوامل ایمان‌ناپذیری اقوام از دیدگاه قرآن کریم با روش «تحلیل محتوای مضمونی»

چکیده : قرآن ضمن اینکه هدف از ارسال رُسُل را إنذار عمومی مردم و دعوت به دین ذکر می‌کند، به‌طور واقع‌بینانه‌ای از امکانات، روش‌ها و چالش‌های مسیرِ دعوت نیز سخن گفته است. یکی از مهمترین این چالش‌ها، ایمان‌ناپذیری است. قرآن از انسان‌هایی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رامین طیاری نژاد
پديدآورنده : زهره اخوان مقدم
پديدآورنده : زهرا منصوری
بازدید : 568

گفتمان کاوی جریان‌های نفوذ فکری ـ فرهنگی دشمنان در عصر امیرالمؤمنین علی(ع)

چکیده : نفوذ بیگانگان و دشمنان در سرزمین و فکر مسلمانان، سابقه ای به وسعت تاریخ اسلام دارد. دشمنان جبهه‌ی حق به دلیل احساس استعلاء و خودبزرگ ‌بینی، هم‌ترازی قدرت‌های دیگر را برای خود ناپسند دانسته و کوشیده‌اند با اتخاذ راهبردهای مناسب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : میثم مطیعی
پديدآورنده : محمد عترت دوست
پديدآورنده : مرتضی سلطانی
بازدید : 672

نقش مؤلفه های کاربردشناختی در تبیین آیات مشتمل بر تعاملات اجتماعی قرآن با اهل کتاب با تأکید بر آیه 93 سوره آل عمران

چکیده : دانش کاربردشناسی از شاخه های زبان شناسی است که می تواند در حوزه تفسیر قرآن وارد شود و ابعاد معنایی این آیات را در سطح مراد جدی آشکار سازد و به تفسیر و تبیین معانی پاره گفت ها در هنگام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا هاشمی
پديدآورنده : زهرا شادی نفیسی
پديدآورنده : سیده فاطمه هاشمی
بازدید : 1017

معناشناسی فرح در قرآن کریم، پاسخی بر شبهه‌ی نکوهش شادی در قرآن

چکیده : قرآن کریم نظامی معنایی میان واژگان بنیان نهاده که در آن مفاهیم را بر اساس جهان‌بینی خود تبیین و ارزش‌گذاری می‌کند. روش معناشناسی ساختگرا راهی برای شناخت واژگان قرآنی در این نظام و بدون پیش‌فرض‌های دیگر است. «فرح» از مفاهیم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه ذوعلم
پديدآورنده : قاسم فائز
پديدآورنده : ابوالفضل خوش منش
بازدید : 697

تحلیل تاریخی قرائات منسوب به ائمه (ع): مطالعۀ موردی آیۀ 33 سورۀ آل عمران

چکیده : قرائات منسوب به ائمه (ع) در بسیاری موارد مشتمل بر زیاده‌ای نسبت به متن مصحف رسمی هستند. برخی ماهیت این قرائات را نه قرآنی، بلکه تفسیری شمرده‌اند. مواردی که نسبت به گونه‌ای تغییر در متن مصحفِ رسمی بیان‌ صریح‌تری دارند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : الهه شاه پسند
صفحه از 4
تعداد موارد : 36