طبقه بندى كارگزاران امام على(ع)  1800
طبقه بندى كارگزاران امام على(ع)

كارگزاران امام على عليه السلام را در چند دسته مى توان طبقه بندى كرد :...

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  1576
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)