حدیث هایی به ظاهر بیم دهنده اما بشارت دهنده در مورد ماه مبارک رمضان  17546
حدیث هایی به ظاهر بیم دهنده اما بشارت دهنده در مورد ماه مبارک رمضان

در مورد ماه مبارک رمضان حدیث هایی داریم که ظاهرشان هشدار و بیم است اما در واقع بشارت می دهند

مهم ترين آداب بیرون آمدن از میهمانی خدا  4825
مهم ترين آداب بیرون آمدن از میهمانی خدا

روزه دار در واپسين لحظه هاى ماه رمضان ، خود را ارزيابى كند كه تا چه اندازه به هدف ميهمانى الهى نزديك شده است؟ آيا احساس مى كند كه به يك دگرگونى معنوى دست يافته است ، يا در همان نقطه اى مانده كه در ...

به بند كشيده شدن شياطين در ماه رمضان  10062
به بند كشيده شدن شياطين در ماه رمضان

چون ماه رمضان وارد شود، درهاى رحمت، گشوده، و درهاى دوزخ، بسته شوند و شياطين به بند كشيده شوند. چرا خداوند ، در ماه رمضان ، شياطين را به بند مى كشد و از تأثير گم راهگرانه آنان جلوگيرى مى كند؛ ولى در ماه هاى ...

افطاری دادن در بیان میرزا جواد آقا ملکی تبریزی  2416
افطاری دادن در بیان میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

بیان از آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در مورد اهمیت افطاری دادن به روزه داران

سخنى درباره مراتب روزه دارى  4184
سخنى درباره مراتب روزه دارى

روزه ، از نظر مراتب و از زاويه نقشى كه در تكامل انسان دارد ، به سه دسته تقسيم مى شود و از همين روست كه علماى اخلاق و سير و سلوك ، روزه را به : روزه عوام ، روزه خواص و روزه خواصّ ...

سخنى درباره تقويت آثار روزه با اصلاح غذا  4785
سخنى درباره تقويت آثار روزه با اصلاح غذا

نخستين شرط بهره ورى از روزه ، آن است كه نيروى تأمين كننده و پشتوانه انسان براى روزه گرفتن ، حلال باشد . غذاى حرام ، نه تنها در بهره مندى انسان از آثار و بركات روزه ، نقش تخريبى دارد ، بلكه آفتى است ...

سخنى درباره نقش خوراك در بهره گيرى از آثار روزه  7875
سخنى درباره نقش خوراك در بهره گيرى از آثار روزه

خوردن و نوشيدن به هنگام افطار و سحر ، جانْ مايه روزه دارى است . از اين رو ، در ديدگاه اسلام ، حلال يا حرام بودن خوردنى ها و نوشيدنى ها ، اندازه و نوع آنها و همچنين انگيزه روزه داران از خوردن و ...

سخنى در شرح حديثِ : «روزه براى من است»  7444
سخنى در شرح حديثِ : «روزه براى من است»

این سخن از خداوند است که اهمیت روزه را نشان می دهد و توضیح لازم در اینجا می آید.

سخنی در باره حکم روزه روز عاشورا  2683
سخنی در باره حکم روزه روز عاشورا

در باره حکم روزه روز عاشورا ، گزارش های مختلفی وجود دارد : شماری از احادیث اهل بیت علیهم السلام بر استحباب روزه این روز ، دلالت دارند و شماری دیگر ، از آن، نهی کرده اند.

آداب بيرون آمدن از ميهمانى خدا  3074
آداب بيرون آمدن از ميهمانى خدا

مهم ترينِ آدابِ بيرون آمدن از ميهمان سراى خداوند در ماه رمضان ، در اين جا آشكار مى شود كه روزه دار به خويش بنگرد و در واپسين لحظه هاى اين ماه ، خود را ارزيابى كند كه تا چه اندازه به هدف اين ميهمانى ...