جايگاه صحابه در تبيين قرآن : بررسى ده حديث‏ - صفحه 42

جايگاه صحابه در تبيين قرآن: بررسى ده حديث‏

آيت‏اللَّه شيخ محمّد سند

ترجمه: فهيمه فهيمى‏پور۱

چكيده: آيت اللَّه محمّد هادى معرفت در كتاب «التفسير الاثرى الجامع»، براى تبيين مبناى خود در شيوه گزينش احاديث تفسيرى، به ده حديث از پيامبر و ائمه عليهم السلام استناد كرده كه براساس آن،اقوال صحابه و تابعين، حجّيّت و اعتبار كامل دارند. نويسنده، اين مقاله را در نقد و بررسى اين نظريه نوشته و اين احاديث را از ديدگاه سند و دلالت، بررسى و نقد مى‏كند.

كليد واژه: معرفت، محمّد هادى / التفسير الاثرى / صحابه / تابعين / تفسير مأثور.

اشاره

آيت‏اللَّه سند در گفتارى كه ترجمه آن در شماره 24 سفينه درج شد، درباره صحابه و حجّيّت صحابه و حجيّت كلام آنها از ديدگاه تاريخى و تحليلى

1.كارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب.

صفحه از 72