غذاخوردن - صفحه 10

ز ـ بلند شدن از سر سفره ، قبل از بر چيدن آن .

هشت . آداب پايان دادن غذا و برچيدن سفره :

پايان غذا خوردن ، مانند آغاز آن ، آدابى دارد كه رعايت آنها براى سلامت جسم و جان ، سودمند است . اين آداب را مى توان به آدابِ : عرفانى ، اجتماعى و بهداشتى تقسيم كرد :
الف ـ ادب عرفانى ، كه عبارت است از : سپاس گزارى از ولى نعمت حقيقى ـ كه خداوند متعال است ـ و دعا براى بركت يافتن روزى ؛
ب ـ ادب اجتماعى ، كه عبارت است از : يادآورى گرسنگان و مسئوليتى كه افراد سير در برابر آنان دارند و تلاش براى كاستن فقر و گرسنگى از جامعه در حدّ توان ؛
ج ـ ادب بهداشتى ، كه عبارت است از : شستن دست ها ، خلال كردن و مسواك زدن دندان ها ، تميز كردن آنچه زير سفره ريخته ، قدرى استراحت بر پشت ، و نخوابيدن بلافاصله پس از خوردن غذا .

نُه . آداب خوردن گوشت و ميوه :

خوردن گوشت و ميوه از منظر احاديث اسلامى ، آداب ويژه اى دارد كه اجمالاً بدانها اشاره مى كنيم :

الف ـ آداب خوردن گوشت

1 . انتخاب گوشت جلوىِ لاشه ، خصوصاً ذراع (سردست) ؛
2 . شستن گوشت ، قبل از طبخ ؛
3 . تكّه تكّه كردن گوشت به وسيله دندان به هنگام خوردن (و قطع نكردن آن با چاقو) ؛

صفحه از 231