ترجمه ای تازه از صحيفه سجادیه - صفحه 201

تكثّر ترجمه ها و تجربه ها, هم ميزانِ صحّت و دقّتْ افزايش يابد و هم خداوندگارانِ مشارب و اذواقِ مختلف, هر يك, حظّ وافر از ترجمه مطلوب و مرغوبِ خويش برگيرند و بدين ترتيب, خوانِ پُر نعمتِ صحيفه فرا روى همگان گشوده باشد. ۱
پيشواى چهره برخاك سايندگان, نام غريب و درنگ آور ترجمه اى تازه از صحيفه سجّاديّه(ع) است به قلم استاد محمّد مهدى فولادوند كه پيش از اين, ترجمه فارسى قرآن كريم از ايشان با تحسين و پسند گروهى از فرهيختگان حوزه و دانشگاه و اقبال و استقبال عامّه مؤمنان مواجه شد و در پاره اى از نقد و نظرها در شمار بهترين, امين ترين و روان ترين ترجمه هاى قرآن كريم قلمداد گرديد, و همچنين شمارى از نيايش هاى مأثور, به قلم ايشان ترجمه و نشر شده است.
كاميابى استاد فولادوند در ترجمه قرآن و آوازه اى كه اهتمام با اهمّيّت ايشان در شاخه قرآنْ پژوهى به هم رسانيده است, ترجمه جديدى را كه از اين نيايش نامه ارجمند (صحيفه) به تازگى نشر گرديده است, تأمّل انگيزتر مى سازد و دل و ديده حديثْ پژوهان را به كتاب پيشواى چهره بر خاك سايندگان جلب مى نمايد. ۲
نثر استاد فولادوند, نثر ويژه اى است: آميزه اى از نوآورى و ديرينه گرايى, بدون پاى فشارى بر كاربرد لغات ثقيل عربى يا واژگان ديرياب فارسيِ ناب. بر سر هم, نثرى است روان و مفهوم. ترجمه كنونى صحيفه نيز با همين نثر ـ نثرى شبيه به نثر ترجمه قرآن ايشان ـ تحرير يافته است كه طبيعتاً مقبول دوستداران ترجمه استاد فولادوند از قرآن خواهد افتاد.

1.دانستنى است كه تنها شيعيان از اين باده طهور و سرمايه روح افزا مستفيض نيستند; بلكه برادران اهل تسنّن هم از حقايق بلند مرتبه زبور آل محمّد محظوظ اند. براى نمونه بنگريد به: كِلك, ش۵۵ـ۵۶, ص۳۷۶ (نقلى از دكتر احمد مهدوى دامغانى درباره مرحوم استاد عبدالحميد بديع الزمانى); ميراث ماندگار, انتشارات مؤسسه كيهان (مصاحبه با استاد سيد طاهر هاشمى).

2.براى آشنايى با زندگى و كارنامه استاد فولادوند, ر.ك: دانشنامه قرآن و قرآن پژوهى, به كوشش بهاء الدّين خرّمشاهى, چ۱, ج۲, ص۱۶۰۴ و ۱۶۰۵.

صفحه از 207