تاريخ : یکشنبه 1388/5/4 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 1963
رونمايی از «مسند امام علی (ع)»، اثر علامه عُطارُدی

رونمايی از «مسند امام علی (ع)»، اثر علامه عُطارُدی

مراسم رونمايی از نخستين جلد مسند 27 جلدی امام علی (ع)، اثر علامه «عزيز‌الله عُطارُدی» روز یک شنبه 7 مرداد، در موسسۀ فرهنگی خراسان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران در ابتدای اين مراسم،آيت‌الله عطاردیبا بيان اين مطلب كه مسندنويسی مختص به اهل سنت نبوده و در بين علمای شيعه نيز مرسوم بوده است، به بيان تاريخچه‌ای از آن پرداخت.
وی تصريح كرد:‌

جريان‌های فكری و سياسی قرن سوم و چهارم كه بيشتر تحت تأثير خلفای بنی‌عباس بودند، در مسير اين حركت، انحرافاتی به وجود آوردند.
اين محقق و پژوهشگر علوم دينی، در بخش ديگری از سخنان خود دربارۀ منابع و كتب مورد استفاده در تأليف مجموعۀ مسند امام علی (ع) گفت: تمام مسند‌هايی كه در اين كتاب آورده شده، براساس منابع اصيل اسلامی و كتب علمای قديم بوده است.

گفتنی است، استاد آيت‌الله حاج شيخ عزيز‌الله عطاردی با بيش از نيم قرن تلاش خستگی‌ناپذير علمی، در جهت اعتلای فرهنگ تشيع در ايران، كارنامه‌ای درخشان در عرصه‌ی پژوهش، تأليف، تصحيح و ترجمه دارد و از نوادر روزگار به شمار می‌رود.

با انتشار كامل مجموعه‌ی ۲۷ جلدی مُسند امام علی(ع)، مجموعه مسندهای استاد عطاردی درباره ائمه (مجموعاً۷۰ جلد) به پايان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران در ابتدای اين مراسم،آيت‌الله عطاردیبا بيان اين مطلب كه مسندنويسی مختص به اهل سنت نبوده و در بين علمای شيعه نيز مرسوم بوده است، به بيان تاريخچه‌ای از آن پرداخت.
وی تصريح كرد:‌

جريان‌های فكری و سياسی قرن سوم و چهارم كه بيشتر تحت تأثير خلفای بنی‌عباس بودند، در مسير اين حركت، انحرافاتی به وجود آوردند.
اين محقق و پژوهشگر علوم دينی، در بخش ديگری از سخنان خود دربارۀ منابع و كتب مورد استفاده در تأليف مجموعۀ مسند امام علی (ع) گفت: تمام مسند‌هايی كه در اين كتاب آورده شده، براساس منابع اصيل اسلامی و كتب علمای قديم بوده است.

گفتنی است، استاد آيت‌الله حاج شيخ عزيز‌الله عطاردی با بيش از نيم قرن تلاش خستگی‌ناپذير علمی، در جهت اعتلای فرهنگ تشيع در ايران، كارنامه‌ای درخشان در عرصه‌ی پژوهش، تأليف، تصحيح و ترجمه دارد و از نوادر روزگار به شمار می‌رود.

با انتشار كامل مجموعه‌ی ۲۷ جلدی مُسند امام علی(ع)، مجموعه مسندهای استاد عطاردی درباره ائمه (مجموعاً۷۰ جلد) به پايان می‌رسد.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :