قانون العدالة - صفحه 31

قانون العدالة

حسين بن سيف الدين هروى (قرن 10ق)

سيد جعفر اشكورى

در آمد

به موجب روايت مشهور نبوى « من حفظ على اُمتي أربعين حديثا مما يحتاجون اليه بعثه اللّه تعالى فقيها عالما » ، دانشمندان بسيارى هر يك در موضوعات مختلف به جمع آورى چهل حديث اهتمام ورزيده اند و هر يك به فراخور زمان و مكان و مناسب با احتياجات محيط خود ، به گردآورى سخنان نورانى و زندگى ساز نبى اكرم و ديگر ائمه هدى ـ عليهم صلوات اللّه الملك المنّان ـ پرداخته و در قالب ترجمه ، شرح و نظم ، آنها را به منصّه ظهور رسانيده اند .
يكى از كسانى كه قدم در اين عرصه نهاده ، مرحوم ملاّ حسين بن سيف الدين هروى است كه در كتب تراجم ، وى را با عنوان «عالمٌ فاضل اديب شاعر» معرّفى نموده اند .
از زندگانى وى اطّلاع چندانى در دست نيست و در كتب تراجمى كه نامى از وى آمده ، او را از علماى اوايل سده دهم معرّفى نموده اند ۱ و تأليف ديگرى در ترجمه منظوم چهل حديث از سخنان امير مؤمنان على عليه السلاماز وى معرّفى نموده اند كه

1.طبقات أعلام الشيعه ، قرن دهم ، ص ۷۶ ؛ اعيان الشيعه ، ج۶ ، ص۱۹۲ .

صفحه از 51