حق گویی در هر حال

پرسش :

پیامبر اسلام(ص) فرمود: قُلِ الحَقَّ و لَو على نفسِک؛ حق را، هر چند به زیان خود باشد، بگو. (کنز العمّال، ح 6929)
در حالی که می دانیم همیشه گفتن حرف حق و حرف راست به صلاح نیست. حدیث فوق را چگونه توجیه می کنید؟پاسخ :

فرض کنیم راست گفتن سبب فتنه می شود. در چنین موقعیتی، راست گفتن، حق نیست بلکه دروغ سخن حق خواهد بود. به عبارت دیگر قول باطل در برابر قول حق است و دروغ مصلحتی، باطل نخواهد بود.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :