بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئالي - صفحه 133

بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئالي

ابو المحاسن محمد بن سعد نخجوانى معروف به ابن الساوجى (قرن 8 ق)

تحقيق : محمدمهدى حيدرى

درآمد

گفتار معصومان عليهم السلام همواره مورد توجه حكمت جويان و عالمان بوده و تأليفاتى در جهت حفظ و گسترش اين مفاهيم بلند صورت گرفته است .
برخى با جمع آورى اين فرازها به اين امر پرداخته اند و برخى با ترجمه و شرح آن مضامين نورانى .
ترجمه منظوم، علاوه بر اين مهم بخشى از زيبايى هاى كلمات معصومين (كه گاه خود داراى سجع و قافيه اند) را به عموم مردم منتقل مى كند و ضمن جذب مخاطبان بيشتر ، احاديث را در ذهن جايگير مى گرداند .
گذشته از بزرگانى چون ناصر خسرو ، سنايى ، عطار ، مولوى و ... كه در مجموعه اشعارشان به وفور از احاديث استفاده كرده يا آنها را به نظم كشيده اند ، شاعران زبر دستى به نظم احاديث در مجموعه هاى خاص پرداخته اند كه از آن جمله اند:
1 . رشيد الدين وطواط در مطلوب كل طالب (قرن 6ق) ، كه بارها به چاپ رسيده است . ۱

1.جديدترين چاپ آن توسط بنياد نهج البلاغه در سال ۱۳۷۴ با تصحيح آقاى محمود عابدى ، انجام پذيرفته است .

صفحه از 185