تاريخ : یکشنبه 1388/5/4 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 2664
جلد دوم کتاب «حدیث پژوهی» منتشر گردید

جلد دوم کتاب «حدیث پژوهی» منتشر گردید

دومین مجلد از کتاب «حدیث پژوهی» ، حاوی هفده مقاله، به قلم مهدی مهریزی، از سوی سازمان چاپ و نشر دار الحدیث منتشر شد.

به گزارش راوی : این مقالات ، در طی یک دهه (۱۳۷۶ـ ۱۳۸۵) در نشریات گوناگون ، و در مناسبت های مختلف منتشر شده است .
موضوع این مقالات ، گرچه به تناسب فضای زمان نشر ، پراکنده است ، لیکن حدیث ، محور همۀ آنهاست .
همچنین این مقالات عمدتا در پی پاسخگویی به پرسشی یا طرح دغدغه ایی نشر یافته اند. این کتاب با تدوین هفده مقاله در این چهار بخش سامان یافته است : کلیات ، فقه الحدیث ، مطالعۀ تاریخی ، تصحیح و تحقیق .
مقاله های بخش اول(کلیات) بدین شرح است :
رابطۀ قرآن و حدیث ، در آمدی بر مطالعات حدیثی خاورشناسان، نگاهی به جریان های حدیثی معاصر اهل سنت.
در بخش دوم (فقه الحدیث)دو مقاله می خوانید : پیام غدیر :عصمت، حجیت و خلافت عترت ؛ نگاهی به احادیث «انّ الارض علی الحوت».
بخش سوم با عنوان مطالعات تاریخی، حاوی این مقالات است : مکتوبات حدیثی ائمه علیهم السلام (تاریخچه و فهرست)، مکتوبات حدیثی ائمه علیهم السلام (بایسته های پژوهش)، مصادر رجالی،مراکز حدیثی شیعه فعالیت ها و بایسته ها ،اجازه نامه ها، فعالیت های حدیثی علامه مجلسی ، خاندن خوانساری و ترجمۀ حدیث، میراث بانان حدیث در ارومیه .
مقاله های آخرین بخش با عنوان رساله های تصحیح شده نیز بدین شرح است :شرح حدیث « من عرف نفسه فقد عرف ربه» ، شرح حدیث حقیقت ، رساله ایی در معنای حدیث «ما تَردّدتُ». جلد دوم کتاب« حدیث پژوهی» تالیف مهدی مهریزی با جلد سخت در ۴۰۰ صفحه و شمارگان ۵۰۰ نسخه و بهای ۳۸۰۰ تومان توسط سازمان چاپ و نشر دارالحدیث چاپ و منتشر گردیده است.

به گزارش راوی : این مقالات ، در طی یک دهه (۱۳۷۶ـ ۱۳۸۵) در نشریات گوناگون ، و در مناسبت های مختلف منتشر شده است .
موضوع این مقالات ، گرچه به تناسب فضای زمان نشر ، پراکنده است ، لیکن حدیث ، محور همۀ آنهاست .
همچنین این مقالات عمدتا در پی پاسخگویی به پرسشی یا طرح دغدغه ایی نشر یافته اند. این کتاب با تدوین هفده مقاله در این چهار بخش سامان یافته است : کلیات ، فقه الحدیث ، مطالعۀ تاریخی ، تصحیح و تحقیق .
مقاله های بخش اول(کلیات) بدین شرح است :
رابطۀ قرآن و حدیث ، در آمدی بر مطالعات حدیثی خاورشناسان، نگاهی به جریان های حدیثی معاصر اهل سنت.
در بخش دوم (فقه الحدیث)دو مقاله می خوانید : پیام غدیر :عصمت، حجیت و خلافت عترت ؛ نگاهی به احادیث «انّ الارض علی الحوت».
بخش سوم با عنوان مطالعات تاریخی، حاوی این مقالات است : مکتوبات حدیثی ائمه علیهم السلام (تاریخچه و فهرست)، مکتوبات حدیثی ائمه علیهم السلام (بایسته های پژوهش)، مصادر رجالی،مراکز حدیثی شیعه فعالیت ها و بایسته ها ،اجازه نامه ها، فعالیت های حدیثی علامه مجلسی ، خاندن خوانساری و ترجمۀ حدیث، میراث بانان حدیث در ارومیه .
مقاله های آخرین بخش با عنوان رساله های تصحیح شده نیز بدین شرح است :شرح حدیث « من عرف نفسه فقد عرف ربه» ، شرح حدیث حقیقت ، رساله ایی در معنای حدیث «ما تَردّدتُ». جلد دوم کتاب« حدیث پژوهی» تالیف مهدی مهریزی با جلد سخت در ۴۰۰ صفحه و شمارگان ۵۰۰ نسخه و بهای ۳۸۰۰ تومان توسط سازمان چاپ و نشر دارالحدیث چاپ و منتشر گردیده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :