ازدواج با زنان چشم آبی

پرسش :

علت سفارش پیامبر(ص) به پرهیز از زنان چشم آبی چیست؟پاسخ :

متن روایتی که یافتیم چنین است. پیامبر(ص) فرمود:

لا تَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً و لا لَهْبَرَةً و لا نَهْبَرَةً و لا هَیدَرَةً و لا لَفُوتا... أمّا الشَّهبَرَةُ فالزَّرقاءُ البَذِیةُ، و....[۱]

با زنِ شهبَره و لَهبَره و نَهبَره و هَیدَره و لَفُوت ازدواج نکن...؛ شهبره، زنِ چشم کبود بدزبان است و....

سفارش به ازدواج نکردن با زنان کبودچشمی شده که بدزبانند نه هر زن چشم آبی. داشتن چشمان آبی نوعی زیبایی به حساب می آید. ظاهرا روایت می خواهد بگوید که صرفا زیبایی ملاک نباشد. ازدواج با زن زیبا اما بدزبان، به صلاح نیست.

ظاهرا از روایت زیر بتوان استفاده کرد که کبودچشمی نشانه ی زیبایی است؛ زیرا دنیا به صورت فریبنده ظاهر شده و چشمانش آبی بوده است. امام کاظم(ع) فرمود:

تَمَثَّلَتِ الدنيا للمسيحِ عليه السلام في صُورةِ امرأةٍ زَرْقاءَ، فقالَ لَها: کم تَزَوَّجتِ؟ فقالَت: کثيراً، قالَ: فَکلٌّ طَلَّقَک؟ قالَت: لا، بَل کلًّا قَتَلتُ، قالَ المسيحُ عليه السلام: فَوَيحٌ لأزواجِک الباقينَ، کيفَ لا يَعتَبِروُنَ بالماضينَ؟![۲]

امام کاظم عليه السلام: دنيا به صورت زنى چشم آبى در برابر مسيح عليه السلام مجسّم شد. به او فرمود: چند شوهر کرده اى؟ گفت: زياد. مسيح عليه السلام فرمود: همه آنها تو را طلاق دادند؟ دنيا گفت: نه، بلکه همه را کشتم. مسيح عليه السلام فرمود: پس، واى بر شوهران باقيمانده تو؛ چگونه از گذشتگان عبرت نمى گيرند؟

حدیثی هم از پیامبر(ص) داریم که سفارش به ازدواج با زنان چشم آبی کرده است:

با زنان کبودچشم ازدواج کنید که در آنها یمن است.[۳]

باید سند اینگونه روایات مورد بررسی قرار گیرند. از بیشتر روایات در مورد ازدواج به دست می آید که معیار، ازدواج با زنان پاکدامن و دارای اخلاق نیکو است و نیز ازدواج نکردن با زنانی که از صفات نیکو برخوردار نیستند.


[۱] . خصال، ص ۳۱۶، ح ۹۸؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۳، ص ۲۳۱، ح ۶.

[۲] . بحار الأنوار: ۷۸/ ۳۱۱/ ۱.

[۳] . جعفریات، ص ۹۲.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :