برنامه‌ مطالعاتي «حديث‌خواني روشمند» - صفحه 5

برنامه‌ مطالعاتی «حدیث‌خوانی روشمند» ۱

سید محمدکاظم طباطبایی ۲

چکیده

حدیث خوانی یا مطالعات حدیثی از مهمترین ضرورت‌های یک کارشناس علوم اسلامی است که در گذشته‌های دور همواره در حوزه‌های علمیه به صورت رسمی وجود داشته است. اکنون این مطالعات، بیشتر به صورت فردی دنبال می‌شود. در این نوشتار پس از بیان شاخصه‌های چگونگی گزینش یک متن مناسب، طرحی کاربردی و روش‌مند برای مطالعه متون حدیثی ارائه شده است. این طرح در هفت بخش اصلی(هفت وادی) و چهل متن گزینش شده (چهل منزل) برای مطالعه در حدود هزار ساعت در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر برای مطالعه هر کتاب یا احادیث گزینش شده تنها بیست‌وپنج ساعت وقت لازم است. علاقه‌مندان به حدیث‌خوانی با یک برنامه‌ریزی چهارساله می‌توانند با مطالعه این متون در شمار حدیث پژوهان قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها: حدیث، حدیث‌خوانی، طرح مطالعات احادیث، شیوه قرائت و درک متون.

1.اصل این بحث با عنوان «هفت وادی، چهل منزل» در سلسله‌نشست‌های انجمن حدیث حوزه در مدرسه فیضیه توسط استاد سید محمدکاظم طباطبایی در آبان‌ماه سال جاری ارائه شد و پس از آن مجله حدیث حوزه به جهت اهمیّت و ضرورت موضوع، متن سخنرانی را ویراسته و زیر نظر استاد، تبدیل به مقاله حاضر نموده است.

2.استادیار دانشگاه قرآن و حدیث قم و مدرس مرکز تخصصی علوم حدیث.

صفحه از 29