سه خصلت اصلی ايمان

حضرت رسول اكرم (ص): ثلاثٌ من كنّ فيه استكمل خصال الايمان: الذى اذا رضى، لم يُدْخِله رضاه فى باطلٍ و اذا غَضِبَ لم يخرجه الغضب من الحقّ و اذا قدر لم يتعاط ما ليس له؛

تحف العقول صفحه ۴۳
معناى روايت، اين نيست كه ايمان در اين سه خصلت منحصر است، بلكه مراد اين است كه در هر كس، اين سه خصلت وجودداشته‌باشد حاكى از اين است كه همه خصال ايمان، در او جمع است. چون هر يك از اينها متوقّف بر مجموعه‌اى از صفات نيك و كاشف از آنها است.

خشنودى و محبت كسى او را به باطل نكشاند كه موجب شود به ناحق از آن شخص دفاع كند و همچنين غضب، او را به برخوردهاى غلط و خروج از حق نكشاند، و در هنگام قدرت، كارهايى را كه حق او نيست مرتكب نشود.