مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : اثبات الوصية
جستجو در Lib.ir

اثبات الوصية

اثبات الوصية للامام على بن ابى‏طالب( ع)، تاليف ابوالحسن مسعودى، در موضوع اثبات امامت و دربردانده اطلاعاتى پيرامون زندگى پيامبر اعظم( ص) و دوازده امام است كه در قرن چهارم تدوين شده است.

معرفى اجمالى‏

اثبات الوصية للامام على بن ابى‏طالب( ع)، تاليف ابوالحسن مسعودى، در موضوع اثبات امامت و دربردانده اطلاعاتى پيرامون زندگى پيامبر اعظم( ص) و دوازده امام است كه در قرن چهارم تدوين شده است.

ساختار و گزارش محتوا

همان گونه كه از نام كتاب پيداست، موضوع بحث دراين اثر، اثبات وصايت و جانشينى امام على( ع) از پيامبر( ص) اختصاص دارد؛ اما به مناسبت، از ساير ائمه هم سخن گفته و نيمى از كتاب را به آنان اختصاص داده است.

هدف مؤلف آن بوده كه تسلسل وصايت و جانشينى را در ميان انبياء اثبات و به اميرالمؤمنين( ع) و امامان( ع) پس از او متصل نمايد. بدين جهت شرحى از زندگى پيامبران از آدم تا خاتم همراه جانشينان آنان ارائه مى‏دهد. اثبات الوصية در دو قسم تنظيم شده است: قسمت نخست درباره حجت‏هاى الهى از آدم تا محمد( ص) و قسمت دوم، درباره حجج الهى از پيامبر( ص) تا حضرت مهدى( عج) است.

مؤلف كتاب براى مطالب خود منبعى ذكر نكرده و غالباًً سلسله اسناد خود را نياورده است. البته در قسمت دوم تا حدودى به برخى راويان اشاره كرده، ليكن آن هم سند كاملى براى روايات به شمار نمى‏رود، بلكه فقط به چند نفر از راويان ميانى اشاره مى‏كند. او داستان زندگى و معجزات انبيا و ائمه را به صورت پيوسته نقل مى‏كند و تنها گاهى با عبارت« روى» مطالب را از همديگر تفكيك كرده است.

مطالب اثبات الوصية در منابعى؛ همچون كافى و بصائر الدرجات و كتب مشابه حديثى يا تاريخ ائمه وجود دارد.

نويسندگان بعدى نيز به طور گسترده‏اى از او نقل كرده‏اند و اين كتاب در ميان كسانى چون صاحب الخرائج و الجرائح و مناقب نويسان بعدى رواج داشته و مجلسى نيز از آن در بحار فراوان بهره برده است.