ترجمه منظوم « دعاي صباح » - صفحه 239

ترجمه منظوم «دعاى صباح»

قطب الدين محمّد حسينى نيريزى (1173 ق)

تحقيق : محمّد ترابيان فردوسى

درآمد

سيّد قطب الدين محمّد حسينى نيريزى شيرازى ، از عارفان بنام شيعى در سده دوازدهم هجرى است . وى در سال 1100 ق ، در نيريز ديده به جهان گشود و تحصيلاتش را در زادگاه خويش و سپس در شيراز و اصفهان گذرانيد .
شرح حال وى در مصادر متعدّدى وارد شده است ۱ و ما در

1.براى آگاهى از شرح حال وى به مصادر زير مراجعه شود : دانشمندان و سخن سرايان فارس ، ركن زاده ، ج۴ ، ص۲۱۵ ـ ۲۱۸ ؛ ذهبيه : تصوف علمى ـ آثار ادبى ، اسد اللّه خاورى ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۶۲ش ، ص۵۲۶ ـ ۵۶۵ (شامل معرّفى آثار قلمى قطب الدين) ؛ رساله روحيه و منهج التحرير ، محمد خواجوى ، شيراز ، ۱۳۹۶ ق (شرح مبسوطى از احوال او) ؛ طرائق الحقائق ، نايب الصدر ، ج۳ ، ص۲۱۷ ؛ علل بر افتادن صفويان ، رسول جعفريان ، ص۱۹۵ ـ ۲۹۳ (بررسى ديدگاه هاى سياسى آن فرزانه در مورد اضمحلال صفويه) ؛ فهرست نسخه هاى خطّى دانشگاه ، محمد تقى دانش پژوه ، ج۳ ، ص۴۰۳ ـ ۴۰۴ (فهرست كتاب ها وآثار مكتوب وى) ؛ الكواكب المنتثرة ، آقا بزرگ تهرانى ، ص۵۹۸ ـ ۶۰۲ (فهرست آثار قلمى آن مرحوم) ؛ مكارم الآثار ، معلم حبيب آبادى ، ج۱ ، ص۱۰۲ ؛ ميزان الصواب در شرح فصل الخطاب ، نور الأنوارى ، ص۳ ـ ۴ (شرح حالاتش) ؛ نسخه شماره ۸۵۸ نسخه هاى خطّى كتاب خانه مركزى دانشگاه تهران ، برگ هاى ۲ ، ۳ ، ۷۹ (معرفى چهارده كتاب از آثار قطب الدين به قلم امّ سلمه ، دختر دانشور آن مرحوم) .

صفحه از 268