پژوهشى پيرامون شب قدر - صفحه 1

پژوهشى پيرامون شب قدر

«إِنَّـآ أَنزَلْنَـهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ» ؛
ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم.
سخن درباره شب قدر است ؛ شب شكوهمند به سبب نزول قرآن؛ شبى كه والاترين و پر بركت ترينِ شب هاى سال به شمار مى رود؛ شبى بزرگ كه پيامبر خدا آن را چنين ستوده است:

۰.شَهرُ رَمَضانَ سَيِّدُ الشُّهورِ ، و لَيلَةُ القَدرِ سَيِّدَةُ اللَّيالى ؛ ۱

۰.ماه رمضان ، سَرور ماه ها و شب قدر ، سَرور شب هاست.

جايگاه والاى اين شب و نقش رساى آن در ميهمان سراى الهى و بهره ورى از بركات و دست آوردهاى اين ضيافت الهى ، تا آن جاست كه امام صادق عليه السلام آن را «قلبِ» اين ماه ناميده است:

۰.قَلبُ شَهرِ رَمَضانَ لَيلَةُ القَدرِ ؛ ۲

۰.قلب ماه رمضان ، شب قدر است.

كسى كه بخواهد ماه رمضان براى او ماهى زنده ، با نشاط ، حيات آفرين و سرشار

1.بحار الأنوار : ۴۰ / ۵۴ / ۸۹ .

2.ر . ك : الكافى : ۴ / ۶۶ / ۱ .

صفحه از 15