بایسته های بسیج (1) - صفحه 1

فصل دوم : بايسته هاى بسيج

2 / 1

آگاهى هاى دينى

2 / 1 ـ 1

راز تداوم دين دارى

۳۳.امام صادق عليه السلام :هر كه از طريق شخصيت گرايى به اين دين در آيد، همان شخصيتها، چنان كه او را به آن در آوردند، از آن خارج سازند و كسى كه از طريق كتاب و سنّت به اين دين گرايش يابد، كوهها بجنبند و او نجنبد [و در عقيده و دينش متزلزل نشود] .

۳۴.امام صادق عليه السلام :كسى كه دينش را از طريق كتاب خداى عز و جلبشناسد، اگر كوهها از جاى خود بجنبند، او در دين خود متزلزل نشود وكسى كه ندانسته عقيده اى را بپذيرد، ندانسته هم از آن خارج شود .

صفحه از 44