دلالت حدیث منزلت بر جانشینی امام علی(ع)

پرسش :

چگونه مفاد حدیث منزلت بر جانشینی امام علی(ع) حکایت دارد؟پاسخ :

طبق این حدیث همه آنچه هارون در عصر موسى(ع) داشته است، بجز نبوّت، براى على(ع) قرار داده شده است. قرآن کریم، مقام هاى هارون را چنین بیان داشته است:
وَ اجْعَل لّى وَزِیراً مّنْ أَهْلِى* هَرُونَ أَخِى* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِى* وَ أَشْرِکهُ فِى أَمْرِى.
و از میان خاندانم، وزیرى براى من قرار بده؛ هارون، برادرم را. پشتم را به او محکم بدار و او را در کار [رسالت با] من شریک کن.
در احادیث پیامبر(ص) این مقام ها براى على(ع) به صراحت، تعیین شده است.
قرآن کریم، بخش دیگرى از مقام هاى هارون را بدین شکل، ذکر کرده است:
اخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ.
در میان قومم، به جاى من بنشین و اصلاح کن و از راه تباهکاران، پیروى مکن.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت