جوانان و بزرگ سالان

پرسش :

توضیح حدیث زیر از امام صادق(ع) چیست؟
خَیرُ شُبّانِکم مَن تَشَبَّهَ بِکهولِکم، و شرّ کهولِکم مَن تَشَبَّهَ بِشُبّانِکم.
بهترینِ جوانان شما کسانی اند که خود را به بزرگ سالان، شبیه سازند و بدترین کهن سالانِ شما کسانی اند که خود را به جوانان شما شبیه سازند. (معانی الأخبار، ص 401، ح 63)پاسخ :

روایت های دیگر از پیامبر(ص) شبیه حدیث فوق رسیده است:

إنَّ اللّهَ تَعالی یحِبُّ ابنَ عِشرینَ إذا کانَ شِبهَ ابنِ ثَمانینَ، و یبغِضُ ابنَ سِتّینَ إذا کانَ شِبهَ ابنِ عِشرینَ.[۱]

خداوند متعال، جوان بیست ساله را دوست دارد، اگر مانند مرد هشتاد ساله باشد، و دشمن می دارد مرد شصت ساله ای را که مانند جوان بیست ساله باشد.

إنَّ اللّهَ عز و جل لَیعجَبُ مِنَ الشّابِّ لَیسَت لَهُ صَبوَةٌ.[۲]

خداوند عز و جل خوش می دارد جوانی را که در او سَبُکی نیست.

مراد از این احادیث، این است که جوان، پختگی کهن سالان و وقار و هیبت آنان را داشته باشد و از سبک سری دوری ورزد. از سوی دیگر کهن سالان، سَبُکی ها و خامی های مخصوص جوانی را پیشه نکنند.


[۱] . کنز العمّال، ج ۳، ص ۵۲۵، ح ۷۷۳۲؛ حکمت نامه جوان، ص ۱۹۲، ح ۳۱۹.

[۲] . مسند ابن حنبل، ج ۶، ص ۱۳۴، ح ۱۷۳۷۶؛ حکمت نامه جوان، ص ۱۹۲، ح ۳۲۰.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :