اعتبار حدیث رفع

پرسش :

میزان اعتبار حدیث رفع چقدر است؟پاسخ :

حدیث رفع که در وسائل الشیعه به صورت زیر آمده است، طبق نرم افزار درایة النور، نسخه ۲/۱ سند آن صحیح است:

رَسُولُ اللَّهِ(ص): رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیاءَ: الْخَطَأُ وَ النِّسْیانُ وَ مَا أُکرِهُوا عَلَیهِ وَ مَا لَا یعْلَمُونَ وَ مَا لَا یطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیرَةُ وَ التَّفَکرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْوَةِ مَا لَمْ ینْطِقُوا بِشَفَةٍ؛[۱]

[مسؤولیت] نُه چیز، از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموشی، آنچه بدان مجبور شوند، آنچه ندانند، آنچه از توانشان بیرون باشد، آنچه بدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانی که به زبان آورده نشود.


[۱] . وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۳۶۹، ح ۲۰۷۶۹؛ میزان الحکمة، ج ۱۰، ص ۱۷۶، ح ۱۷۸۹۸.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :