مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : دانش حدیث
جستجو در Lib.ir

دانش حدیث

كتاب «دانش حديث» پس از تدريس در ۲۰ دوره فشرده (آشنايی با علوم حديث) طی ۵ سال آموزش، برای اولين بار به صورت عمومی منتشر شده‌است.

«دانش حديث، پژوه‌های كاربردی در شناخت دانش‌های حديثی»
مؤلف :  مدرسان دانشكده علوم حديث
شمارگان : ۳۰۰۰ نسخه
۳۵۲ صفحه
بها: ۴۵۰۰ تومان
در باره کتاب:
«جامعيت»، يكی از ويژگی‌های اين كتاب است و می‌توان گفت اين كتاب، تمام موضوعات علوم حديث را در بردارد.
تمام مباحث اصلی به طور مختصر در اين كتاب گردآوری شده و خواننده می‌تواند مطالب را جامع و مختصر مطالعه كند.
همچنين از ارائه مباحث علمی كه زمينه كاربردی ندارند اجتناب شده و مطالب كاربردی كه قابليت استفاده دارند لحاظ شده است.
هر موضوع اين كتاب توسط مدرسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، تأليف شده كه عبارت‌اند از؛ حجت‌الاسلام مسعودی در حوزه فقه‌الحديث، حجت‌الاسلام رحمان ستايش در حوزه رجال، حجت‌الاسلام طباطبايی در حوزه تاريخ حديث، هادی حجت در زمينه جوامع حديثی، حجج اسلام والمسلمین احمد غلامعلی و مهدی غلامعلی.
اين كتاب قابليت تدريس در دوره‌های كوتاه مدت علوم حديث را دارد. همچنين برای مؤسسات آموزشی، دو واحد درسی آشنايی با علوم حديث تدوين شده‌است.
كتاب «دانش حديث» پس از تدريس در ۲۰ دوره فشرده(آشنايی با علوم حديث) طی ۵ سال آموزش، برای اولين بار به صورت عمومی منتشر شده‌است.
عناوين اين كتاب بدين شرح است: حديث، يعنی چه؟؛ هندسه دانش‌های حديثی؛ تاريخ حديث شيعه؛ آشنايی با اصطلاحات حديثی، آشنايی با علم رجال؛ روش فهم حديث؛ جوامع حديثی شيعه؛ تك نگاری‌ها و آشنايی با نهج‌البلاغه.