روز قدر

روز قدر

براساس برخی اخبار، روز قدر نیز دارای فضیلت است.

سيّد ابن طاووس رحمه الله گويد:
بدان كه روايت ، با سندهايى چند از امامان راستگو ـ كه برترينِ درودهاى خداوند بر آنان باد ـ از خداى متعال نقل شده است كه: «روز شب قدر ، مثل شب قدر است». پس مبادا روز نوزدهم يا بيست و يكم يا بيست و سوم را ناچيز بشمارى و به آنچه در اين سه شب انجام داده اى ، بسنده كنى و آن را نزد خداى خود زياد به حساب آورى، در حالى كه از نعمت بزرگ و حقوق پروردگارى اش غافل باشى!
در اين سه روز بزرگ و ارجمند ، بيشترين تلاش را در مورد: عبادت ها، دعاها و غنيمت شمردن زندگى پيش از فرا رسيدن مرگ ، داشته باش.
مى گويم: بنا به ظاهر رواياتى كه از معصومان عليهم السلام نقل شده ، مهم در اين شب ها ، همان است كه به آن تصريح كرديم كه: شب قدر ، شب بيست وسوم است. پس، درباره روزِ اين شب، كوتاهى مكن. (الاقبال ج ۱ ص ۳۵۰)