بررسی فضایل القرآن در روایات فریقین

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
مرکز آموزشی : دانشكده اصول الدین قم
سال دفاع : 1379

چکیده :

(5)
بررسی فضایل القرآن در روایات فریقین

نسرین زین العابدین

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشكده اصول الدین قم،
به راهنمایی: مجید معارف
استاد مشاور: كاظم عسكری
1379
158صفحه
كلید واژه : قرآن / فضیلت / روایت

چكیده : وقتی سخن از فضایل قرآن به میان می آید منظور بررسی مجموعه برتری ها و فضلیت های قرآن مجید می باشد كه در این رساله تلاش بر اینست كه این فضایل را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهد. اول از جهت برتری قرآن كریم نسبت به سایر كتب آسمانی به لحاظ اعجاز(بیانی، تشریعی، علمی، ...) و به لحاظ جهانی و جاودانه بودن آن و همچنین به لحاظ آنكه خداوند تنها حفظ و صیانت قرآن كریم را به عهده گرفته است نه كتب آسمانی دیگر را ، دومین جهت فضیلت و برتری قرآن كریم امتیاز و برتری این كتاب مقدس نسبت به سایر كلام های بشری است و آخرین جهت فضیلت قرآن كریم ، فضائلی است كه از طریق روایات پیامبر(ص) و ائمه معصومین در باره ثواب تعلیم، تلاوت، حفظ، قرائت، استماع، یا ثواب خواندن سوره ها و آیات قرآن مجید... ، به دست رسیده است.

کلیدواژگان :