سیمای قرآن در نهج البلاغه

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد زبان و ادبیات‏ عرب
مرکز آموزشی : دانشگاه تهران
سال دفاع : 1370

چکیده :

(10)
سیمای قرآن در نهج البلاغه

شجاعپوریان، ولى

کارشناسى ارشد زبان و ادبیات‏ عرب
دانشگاه تهران
استاد راهنما: جعفرى، محمدمهدى
1370

این پایان‏نامه در دوازده فصل با این عناوین زیرتنظیم گردیده است: خصوصیات قرآن از دیدگاه‏ نهج ‏البلاغه، ترغیبات نهج‏ البلاغه پیرامون قرآن، توصیه‏هاى امیرالمؤمنین جهت استفاده از قرآن و شیوۀ‏استفاده از آن، مفسران حقیقى قرآن از دیدگاه‏ نهج‏ البلاغه، تفسیر به رأى و مهجور بودن قرآن از دیدگاه‏ نهج‏ البلاغه، آیات قرآنى در خطبه‏هاى نهج‏ البلاغه، آیات قرآنى در نامه‏هاى نهج ‏البلاغه، آیات قرآنى در کلمات قصار نهج‏ البلاغه، آیاتى که مستقیماً تفسیر شده‏اند، برخى از آیات که امیرالمؤمنین به طور ضمنى‏ تفسیر کرده‏اند، آیاتى که امیرالمؤمنین از مفاد آن‌ها در سخنان خود استفاده کرده‏اند، و آیات مکرر و تغییر یافته در نهج‏ البلاغه.

کلیدواژگان :