سیمای قرآن در نهج البلاغه

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد الهیات و معارف‏ اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران مرکزى
سال دفاع : 1373

چکیده :

(۱۱)
سیمای قرآن در نهج البلاغه

مقیم‏خان، الهه

کارشناسى ارشد الهیات و معارف‏ اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران مرکزى
استاد راهنما: حجتى، سیدمحمدباقر
۱۳۷۳

این پایان‏نامه به بررسى سیماى قرآن در نهج ‏البلاغه ‏مى‏پردازد و این مباحث در آن مطرح شده است: آشنایى ‏با نهج ‏البلاغه، قرآن از دیدگاه نهج‏ البلاغه، آیات قرآن در نهج‏ البلاغه، پاره‏اى از علوم قرآنى در نهج‏ البلاغه، بلاغت‏ در نهج‏ البلاغه، علوم موجود در نهج ‏البلاغه، و فرهنگ‏ قرآنى در نهج‏ البلاغه.

کلیدواژگان :