شناخت قرآن از قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى کرج
سال دفاع : 1379

چکیده :

(12)
شناخت قرآن از قرآن و حدیث

میرى، سیدمهدى؛

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث،
دانشگاه آزاد اسلامى کرج؛
استاد راهنما: امامى، ابوالقاسم
1379

مباحث این پژوهش در شش فصل با این مباحث تدوین یافته ‏است: فصل اول، چهره‏ىِ ارشادى قرآن: هدایت در قرآن، اهداف نزول قرآن؛ فصل دوم، نام‏ها و صفات قرآن (39 نام)؛ فصل سوم، قرآن منشأ علوم (24 علم)؛ فصل چهارم، اصناف قرآن (7 صنف)؛ فصل پنجم، ویژگى‏هاى قرآن کریم: فضل قرآن، قرآن کتاب شفا، قرآن کتاب برهان، فرق بین قرآن و فرقان، وجود اعجاز قرآن؛ فصل ششم، تغییرناپذیرى قرآن (6 دلیل بر تغییرناپذیرى قرآن)

کلیدواژگان :