قرآن در نهج البلاغه

مشخصات :

دانشجو : فاضلى نیا، محمدجواد

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه تهران
سال دفاع : 1379

چکیده :

(۱۴)
قرآن در نهج البلاغه

فاضلى نیا، محمدجواد

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
استاد راهنما: آیت‏الله زاده‏ىِ شیرازى، سیدمرتضى
۱۳۷۹

این پژوهش در چهار بخش با این مباحث تدوین شده‏است: بخش اول، مسائلى پیرامون نهج‏البلاغه نظیر موضوعات، کتابهاى راهنما، تک‏نگارى‏هاى موضوعى، شرح حال سید رضى، شروح و اسناد و مدارک؛ بخش دوم، شایستگى‏هاىِ على (ع) و اهل بیت (ع)؛ على سرچشمه‏ىِ علوم اهل بیت، على برترین معلم قرآن پس از پیامبراکرم (ص)؛ بخش سوم، قرآن در نهج البلاغه: انطباق نهج‏البلاغه بر مضامین قرآنى، استشهاد به آیات و تفسیر آنها، شرح واژه‏هاىِ قرآن، تعریف و ترغیب و تبیین حقیقت قرآن و اوصاف آن، نهج‏البلاغه و علوم قرآن،...؛ بخش چهارم، موضوعات متفرقه: تفسیر و تأویل در نهج‏البلاغه، راسخون در علم از دیدگاه نهج‏البلاغه.

کلیدواژگان :