بسمله در قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم‏ قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى کرج
سال دفاع : 1377

چکیده :

(17)
بسمله در قرآن و حدیث

مروتى شریف‏آبادى، محسن

کارشناسى ارشد علوم‏ قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى کرج
استاد راهنما: امامى، ابوالقاسم
1377

مباحث این پایان‏نامه دربارۀآیۀشریفۀ«بسم الله‏ الرحمن الرحیم» و مشتمل بر سه فصل است: فصل اول، آیا بسمله جزو قرآن است؟ فصل دوم، مفردات آیه‌ی‏شریفه‌. فصل سوم، فضیلت بسمله و جایگاه آن، احکام ‏فقهى مرتبط با آن، علت توصیه به اینکه شروع کارها با بسمله باشد، قواعد تجویدى و شیوۀرسم ‏الخط آن.

کلیدواژگان :